Aktualności

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach przekazuje w załączeniu materiały informacyjne  dotyczące nowych programów Funduszu, „ABSOLWENT” i „STABILNE ZATRUDNIENIE”,  prezentowanych podczas konferencji w dniu 17 maja 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Wszelkie pytania dotyczące realizacji nowych programów można kierować na adres: programy@pfron.org.pl.

Więcej

KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

gornonaglowek

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

w partnerstwie z Gminą Miasto Kielce / Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach

zaprasza do udziału w projekcie

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy

Działanie 10.4  Rozwój Przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)

KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Więcej „KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

plakatjpg

gornonaglowek

Wójt Gminy Górno
i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Radlina i gminy Górno
informuje, że w ramach realizowania projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 będzie wydawana żywność (paczki) dla uprawnionych mieszkańców Gminy Górno

w okresie od 16-05-2017 r. do 19-05-2017 r. w OSP
w Leszczynach

gornotab

Informacja w sprawie warunków otrzymania pomocy żywnościowej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie

tel. 41/302-36-47

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza

1

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza osoby zamieszkałe w Kielcach i gminach ościennych do skorzystania z bezpłatnej opieki specjalistycznej przeznaczonej dla osób zwłaszcza powyżej 65 r. z. (z ograniczoną sprawnością, które w ciągu ostatnich 12 mc były hospitalizowane i które otrzymały od 40 do 65 pkt. w skali Barthel (sporządzoną przez pielęgniarkę środowiskową).

Więcej „Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza”

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych

3

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach przekazuje informację o działaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Przekazujemy w załączeniu materiał zawierający ogólne informacje o programach i zadaniach Funduszu skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych

Do góry