Aktualności

Terminy składania wniosków

INFORMACJA !

Termin składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego  (500+) do  30.09.2017r.

Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych
do
31.10.2017r.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze

Wójt Gminy Górno informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01.08.2017 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz internetu.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 302 39 51 lub
w siedzibie Ośrodka pok
ój nr 8.

Warsztaty

        W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie rusza realizacja cyklicznych warsztatów rozwoju osobistego skierowanych do jego pracowników. W dniu 14 czerwca 2017 roku odbył się pierwszy warsztat dotyczący asertywnych zachowań poprowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Kołodziej certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień, absolwentkę studium przeciwdziałania przemocy. Celem organizowanych szkoleń jest rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz poszerzenie wiedzy na temat asertywnych zachowań i radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym. Wiedzę
i doświadczenie zdobyte podczas warsztatów pracownicy będą mogli wykorzystać zarówno
w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 20170614_103804

20170614_111339

20170614_111632

20170614_113406

Telefoniczna Poradnia

W związku z realizowanym przez Gminę Górno projektem pod nazwą „Można inaczej – NIE dla przemocyw ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” od 1 lipca 2017 roku została uruchomiona Telefoniczna Poradnia dla osób zagrożonych przemocą oraz jej doznających, jak również znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Dyżury pełnią specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każdy kto ma taki problem, może zadzwonić pod numer 41/30-23-392 w godzinach:

Poniedziałek 15.00-19.00;

Wtorek 15.00-17.00;

Środa  8.00-11.00 oraz 14.00-18.00

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Górno Pan Przemysław Łysak oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie zaprasza osoby, które utrzymują abstynencję od alkoholu na wyjazd do Lichenia – XXV Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w dniu 29 lipca 2017 roku.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie pokój nr 10 lub kontakt telefoniczny 41/ 30 23 645.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 lipca 2017 roku.
Mile widziani współmałżonkowie.

Wyjazd jest bezpłatny.

GOPS GÓRNO nie dla przemocy - plakat A2

Do góry