Aktualności

gornonaglowek

Wójt Gminy Górno
i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Radlina i gminy Górno
informuje, że w ramach realizowania projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 będzie wydawana żywność (paczki) dla uprawnionych mieszkańców Gminy Górno

w okresie od 16-05-2017 r. do 19-05-2017 r. w OSP
w Leszczynach

gornotab

Informacja w sprawie warunków otrzymania pomocy żywnościowej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie

tel. 41/302-36-47

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza

1

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza osoby zamieszkałe w Kielcach i gminach ościennych do skorzystania z bezpłatnej opieki specjalistycznej przeznaczonej dla osób zwłaszcza powyżej 65 r. z. (z ograniczoną sprawnością, które w ciągu ostatnich 12 mc były hospitalizowane i które otrzymały od 40 do 65 pkt. w skali Barthel (sporządzoną przez pielęgniarkę środowiskową).

Więcej „Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza”

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych

3

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach przekazuje informację o działaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Przekazujemy w załączeniu materiał zawierający ogólne informacje o programach i zadaniach Funduszu skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych

 

Wójt Gminy Górno
i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Radlina i gminy Górno
informuje, że w ramach realizowania projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 będzie wydawana żywność (paczki) dla uprawnionych mieszkańców Gminy Górno

Więcej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. świadczenia wychowawczego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta
ds. świadczenia wychowawczego została wybrana Pani Alicja Szczukiewicz zam. Leszczyny.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wymaganych na przedmiotowym stanowisku pracy.

Górno, 31.01.2017 r.

Do góry