Aktualności

Wakacje nad morzem!

Wakacje nad morzem!

 

Jak co roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona przez panią kierownik Dorotę Matuszewską, sfinansowała letni wypoczynek dla 37 dzieci z terenu naszej gminy. W dniu 7 sierpnia 2018 roku
o godz. 7.00 dzieci wyjechały do nadmorskiej miejscowości Ustka, a organizatorem kolonii jest Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców z Kielc. Pan Wójt Przemysław Łysak życząc dzieciom udanego odpoczynku, pięknej pogody oraz wielu wrażeń nie omieszkał przypomnieć, że dzieci z naszej gminy na koloniach są najgrzeczniejszą grupą!

 

20180807_070430

20180807_070418

20180807_071812

20180807_065914

„Dobry Start” 300 dla ucznia

m_dobry_start_grafika

„Dobry Start” dla ucznia

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz internetu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 41 302 36 47  lub  41 302 36 46

w siedzibie Ośrodka pokój nr 4 i 6.

 

Wzór wniosku w wersji papierowej można pobrać na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

E-wniosek

E-wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Kiedy złożyć wniosek?

Już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

źródło:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

 

 

Dyżury psychologa 2018

W dniach:

– 04.07.2018 r.

– 11.07.2018 r.

– 01.08.2018 r.

– 22.08.2018 r.

 w godzinach od 15.00 do 18.00

przyjmuje psycholog

mgr Aleksandra Wypych

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

       Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, że w okresie wakacji 2018 roku zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.
     Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie: 19.07.2018 r. – 08.08.2018r. (38 miejsc).
     Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu- Zdroju w terminie : 15.07.2018r. – 04.08.2018r.
( 28 miejsc).
J
ednocześnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że termin składania wniosków w jednostkach organizacyjnych KRUS na terenie woj. świętokrzyskiego upływa w dniu 08.05.2018 roku.
W załączeniu wzór wniosku oraz informacja dotycząca zasad kierowania kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne.

180413103114_0001

Do góry