Aktualności

Warsztaty dla Seniorów pn. „Bezpieczny senior”

 

W dniu 17 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie odbyły się Warsztaty dla Seniorów pn. „Bezpieczny senior” zorganizowane w ramach projektu „Można inaczej – NIE dla przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa skierowana była do osób będących w wieku emerytalnym zamieszkujących na terenie gminy Górno. Uroczystego powitania wszystkich zgromadzonych dokonał Wicewójt Gminy Górno- Czesław Pytel, który dziękując seniorom za obecność, podkreślił ich rangę i nieocenione znaczenie w lokalnej społeczności.

Wykład inaugurujący spotkanie wygłosili mł. asp. Justyna Janus z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz asp. Robert Gawęcki z Komisariatu Policji w Daleszycach. Funkcjonariusze Policji w sposób szczególny pochylili się nad zagadnieniem dotyczącym bezpieczeństwa seniorów na ulicach oraz współcześnie występujących zagrożeniach. Zasygnalizowali, iż osoby starsze coraz częściej padają ofiarą oszustów oraz apelowali o zachowanie ostrożności w tego typu sytuacjach.

Następnie z prelekcją wystąpiła Pani Grażyna Pisarczyk, Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, która opierając się na własnym doświadczeniu zawodowym, przedstawiła diagnozę zjawiska przemocy, ukazała możliwości uzyskania wsparcia dla osób będących jej ofiarami lub świadkami. Podkreśliła, iż seniorzy często nawet nie mają świadomości, iż są ofiarami przemocy ze strony najbliższych osób.
Specjaliści umożliwili seniorom, także uczestnictwo w panelu dyskusyjnym, podczas którego każdy z nim miał możliwość zadać pytanie, podzielić się swoimi uwagami oraz spostrzeżeniami.
Miłym akcentem spotkania były występy artystyczne podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie. Na scenie ze wzruszającym repertuarem zaprezentowali się Agata Morawska oraz Samuel Borek. Występy wprowadziły wszystkich zgromadzonych w atmosferę pełną refleksji i zadumy.

Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał ulotkę informacyjną
pn. „Bezpieczny senior” zawierającą podstawowe informacje na temat możliwości poszukiwania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

24259637_1615336275179013_2118766214_o24250950_1615336518512322_776778000_o24273147_1615336258512348_1806170089_n(1)25035210_1623367461042561_300586914_o

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż od 01.01.2018 r. zadania zlecone z administracji rządowej „koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz w obszarze świadczenia wychowawczego” będą realizowane przez właściwego wojewodę.

W związku ze zmianą kompetencji Marszałka Województwa oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu do przekazania spraw zakończonych oraz będących w realizacji, zwracam się z prośbą o wstrzymanie przesyłania wniosków oraz dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowych zadań od 01.01.2018 r. powinna być przekazywana na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Do góry