Kontakt

 

Dział

Pracownicy

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres
e-mailowy

Kierownik

 

Dorota Matuszewska

10

(41) 302-36-45 d.matuszewska@gopsgorno.pll
Pomoc społeczna Emilia Janik

Agata Wójcik

4 (41) 302-33-92 e.janik@gopsgorno.pl

a.wojcik@gopsgorno.pl

 Pomoc społeczna

 

Marta Piekacz

Monika Siarek

Wioletta Trzęsień

4

(41) 302-36-47 m.piekacz@gopsgorno.pl

m.siarek@gopsgorno.pl

Fundusz alimentacyjny

Monika Gołuch

2

(41) 302-36-47  m.goluch@gopsgorno.pl
Świadczenia rodzinne Dorota Kwiatek

Alicja Szczukiewicz

8

(41) 302-36-23  d.kwiatek@gopsgorno.pl

a.szczukiewicz@gopsgorno.pl

Świadczenie wychowawcze Irena Ciesielska

Joanna Grzegolec

8

(41) 302-39-51 i.ciesielska@gopsgorno.pl

j.grzegolec@gopsgorno.pl

Główny księgowy

Samodzielny referent ds. kadr
i płac

Monika Prachtor
Ewa Kaleta
6

(41) 302-36-46

m.prachtor@gopsgorno.pl
e.kaleta@gopsgorno.pl