Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie

Górno 169, 26-008 Górno

e-mail: gops@gopsgorno.pl