Kontakt

 

Dział

Pracownicy

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres
e-mailowy

Kierownik

Z-ca kierownika

Dorota Matuszewska

Dorota Kwiatek

10

8

(41) 302-36-45

(41) 302-36-23

d.matuszewska@gopsgorno.pl

d.kwiatek@gopsgorno.pl

Pomoc społeczna Emilia Janik

Marianna Kołomańska

Agata Wójcik

1

(41) 302-33-92 e.janik@gopsgorno.pl

m.kołomanska@gopsgorno.pl

a.wojcik@gopsgorno.pl

 

Pomoc społeczna

 

Danuta Cedro

Izabela Maciejska

Marta Piekacz

Monika Siarek

Wioletta Trzęsień

4

(41) 302-36-47 d.cedro@gopsgorno.pl

i.maciejska@gopsgorno.pl

m.piekacz@gopsgorno.pl

m.siarek@gopsgorno.pl

 

Fundusz alimentacyjny  

 

Monika Gołuch

 

 

4

(41) 302-36-47  m.goluch@gopsgorno.pl
Świadczenia rodzinne Dorota Kwiatek

Alicja Szczukiewicz

8

(41) 302-36-23  

a.szczukiewicz@gopsgorno.pl

Świadczenie wychowawcze Irena Ciesielska

Joanna Grzegolec

8

(41) 302-39-51 i.ciesielska@gopsgorno.pl

j.grzegolec@gopsgorno.pl

 

Główny księgowy

Samodzielny referent ds. kadr
i płac

Paulina Derlatka

Ewa Kaleta

 

6  

(41) 302-36-46

 

 

p.derlatka@gopsgorno.pl

e.kaleta@gopsgorno.pl