Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022

W ramach realizacji Programu został przygotowany przewodnik, który informuje o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.