NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Zadanie jest realizowane na terenie powiatu kieleckiego.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu do pobrania poniżej.