KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH – REKRUTACJA