Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy budynku GOK w Krajnie.

Załączniki do pobrania