ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na: DOWÓZ POSIŁKÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CEDZYNIE, ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RADLINIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESZCZYNACH

zawiadomienie o wyborze oferty dot. dowóz posiłków do zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radlinie i Szkoły Podstawowej w Lesz

Klauzula informacyjna z art