Aktywne świętokrzyskie

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno – Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bezpłatny projekt pt. Aktywne świętokrzyskie.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które należą do przynajmniej jednej z grup:
– kobiety
– osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)
– osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne – Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
– osoby po 50 roku życia
– osoby z niepełnosprawnościami

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE DARMOWY
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania – 4 godz. na osobę
– zajęcia indywidualne 2 spotkania  x 2 godziny
2. szkolenie zawodowe:
– prawo jazdy kat C, C+E  + kwalifikacja wstępna przyśpieszona oraz szkolenie komputerowe – 251 godz.
3. 3 – miesięczne płatne staże zawodowe zgodne ze szkoleniem (1289 zł brutto/mies.)
3. pośrednictwo pracy – 4 godz. na osobę
– zajęcia indywidualne 2 spotkania  x 2 godziny
a ponadto wsparcie towarzyszące w postaci:
– stypendium szkoleniowego (2158,6 zł brutto za szkolenie),
– zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia (do 640 zł)
– wyżywienia podczas zajęć teoretycznych,
– opłacenia egzaminów.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu znajdują się na stronie internetowej http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/22-aktywne-swietokrzyskie.html


plakat_A3_aktywne_swietokrzyskie

 

Załączniki do pobrania