Turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

       Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, że w okresie wakacji 2018 roku zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.
     Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie: 19.07.2018 r. – 08.08.2018r. (38 miejsc).
     Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu- Zdroju w terminie : 15.07.2018r. – 04.08.2018r.
( 28 miejsc).
J
ednocześnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że termin składania wniosków w jednostkach organizacyjnych KRUS na terenie woj. świętokrzyskiego upływa w dniu 08.05.2018 roku.
W załączeniu wzór wniosku oraz informacja dotycząca zasad kierowania kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne.

180413103114_0001

Załączniki do pobrania