Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pogrzebowych

171229124145_0001