Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż od 01.01.2018 r. zadania zlecone z administracji rządowej „koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz w obszarze świadczenia wychowawczego” będą realizowane przez właściwego wojewodę.

W związku ze zmianą kompetencji Marszałka Województwa oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu do przekazania spraw zakończonych oraz będących w realizacji, zwracam się z prośbą o wstrzymanie przesyłania wniosków oraz dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotowych zadań od 01.01.2018 r. powinna być przekazywana na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce