Sonda z przedszkolakami z gminy Górno- przemoc oczami dziecka