RAJD poMOC – śladami zapomnianych ścieżek

RAJD poMOCśladami zapomnianych ścieżek

24 września 2017 roku mieszkańcy gminy Górno uczestniczyli w profilaktycznym rajdzie pod nazwą: ” RAJD poMOC „, który został zorganizowany przez Wójta Gminy Górno. Głównym jego celem było pokazanie właściwych wzorców relacji między dziećmi a rodzicami podczas wspólnego spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w wydarzeniu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, mimo niesprzyjającej aury. Rajd był jednym z działań realizowanego przez gminę projektu pod hasłem: „Można inaczej- NIE dla przemocy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na rajd zgłosiło się dużo dzieci i młodzieży, którym towarzyszyli rodzice oraz pedagodzy z placówek oświatowych usytuowanych na terenie gminy Górno. Każdy
z uczestników otrzymał koszulkę oraz czapkę z hasłem projektu.

„MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”

Wszystkich uczestników rajdu poMOC serdecznie powitał Wójt Gminy Górno. Ponadto przed wymarszem Pan Wójt – Przemysław Łysak ogłosił wyniki konkursu pn. „Młodzi przeciw przemocy”. Miał on na celu między innymi wyposażenie młodzieży w postawę wolną od przemocy, a także podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Do udziału w konkursie zgłosiło się 92 uczniów z terenu gminy Górno. Atrakcyjne nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii na najlepszy spot oraz wiersz, a także wyróżnienia zostały wręczone przez Pana Wójta. Pozostałe osoby, które przystąpiły do konkursu otrzymały wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia. Prace konkursowe młodych artystów były bardzo kreatywne i zachęcające do refleksji.

ATRAKCJE NA TRASIE

Przed wyruszeniem w trasę funkcjonariusz Policji przypomniał wszystkim zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Uczestnicy rajdu poruszali się zgodnie z zasadami ruchu drogowego pod czujnym okiem stróżów prawa. Przewodnik Pan Jacek Tarnowski towarzyszył uczestnikom podczas całego rajdu wokół góry Strużna i wspierał poradami. Na wyznaczonym szlaku organizatorzy przewidzieli krótkie postoje przy specjalnych drogowskazach. Przerwy w marszu poświęcano na dyskusje z pedagogami szkolnymi, którzy udzielali porad dotyczących między innymi budowania trwałych więzi rodzinnych. Poza tym, dzieci odgrywały scenki, w których przedstawiały prawa dziecka według Janusza Korczaka. Zaplanowana trasa rajdu wśród łąk i pól potwierdza, że gmina Górno sprzyja pieszym wojażom. Jesienny krajobraz polskiej wsi tworzy idealną scenerię na rodzinne piesze wycieczki.

META
Metą dziesięciokilometrowej trasy był Gminny Ośrodek Kultury w Krajnie, gdzie przywitano wędrowców gorącą zalewajką, kiełbaskami z grilla oraz słodkim poczęstunkiem. Podczas wspólnego odpoczynku uczestnicy otrzymali broszury zatytułowane: „Pokonać przemoc”, w celu utrwalenia wiadomości zdobytych podczas rajdu. Organizatorzy na każdym kroku podkreślali edukacyjny charakter rajdu. Celem pieszej wyprawy było nie tylko p
rzeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez propagowanie pozytywnych wartości wychowawczych rodziców, ale także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych gminy Górno.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA