KONKURS „ Młodzi przeciw przemocy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie ogłasza konkurs profilaktyczny dotyczący tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
„ Młodzi przeciw przemocy”

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn.Można inaczej- NIE dla przemocy”

170908092807_0001

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA konkurs
Regulamin konursu Młodzi przeciw przemocy

Załączniki do pobrania