Telefoniczna Poradnia

W związku z realizowanym przez Gminę Górno projektem pod nazwą „Można inaczej – NIE dla przemocyw ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” od 1 lipca 2017 roku została uruchomiona Telefoniczna Poradnia dla osób zagrożonych przemocą oraz jej doznających, jak również znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Dyżury pełnią specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każdy kto ma taki problem, może zadzwonić pod numer 41/30-23-392 w godzinach:

Poniedziałek 15.00-19.00;

Wtorek 15.00-17.00;

Środa  8.00-11.00 oraz 14.00-18.00