Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych

3

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach przekazuje informację o działaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Przekazujemy w załączeniu materiał zawierający ogólne informacje o programach i zadaniach Funduszu skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych