Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza

1

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza osoby zamieszkałe w Kielcach i gminach ościennych do skorzystania z bezpłatnej opieki specjalistycznej przeznaczonej dla osób zwłaszcza powyżej 65 r. z. (z ograniczoną sprawnością, które w ciągu ostatnich 12 mc były hospitalizowane i które otrzymały od 40 do 65 pkt. w skali Barthel (sporządzoną przez pielęgniarkę środowiskową).

W trakcie dziennego pobytu w ośrodku pacjenci mają zapewnione: konsultacje lekarskie, opiekę: pielęgniarkę, fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego, opiekuna medycznego.


Oferujemy również:
konsultacje z dietetykiem
porady psychologiczne
kinezyterapię ( w tym ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb pacjenta)
fizykoterapię  (w tym elektroterapię, krioterapię, magnetoterapię, światłolecznictwo)
masaż klasyczny
terapię zajęciową
wsparcie edukacyjne dla rodzin i opiekunów
dwa posiłki.

2

Placówka działa w systemie dziennym w dni robocze :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.