Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. świadczenia wychowawczego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta
ds. świadczenia wychowawczego została wybrana Pani Alicja Szczukiewicz zam. Leszczyny.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wymaganych na przedmiotowym stanowisku pracy.

Górno, 31.01.2017 r.