„Mediacja Rozsądna Alternatywa”

W dniu 28 października 2016 roku w Gminnym Ośrodka Kultury w Górnie w ramach działań związanych z popularyzacją mediacji w środowisku lokalnym oraz szkołach odbyło się spotkanie pod tytułem „Mediacja Rozsądna Alternatywa”.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna oraz społeczność z terenu gminy Górno, którym bliska jest idea mediacji.
Prelegentami spotkania byli :


Pani Monika Kołdon-Sobańska – Koordynator ds. Mediacji w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie
Pani Izabela Buszewicz – Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Centrum Mediacji
Pani Anna Bielna – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Pani Teresa Jakubowska – Konsultant ds. współpracy z rodziną i dzieckiem

Pani Monika Kołdon-Sobańska oraz Pani Izabela Buszewicz przybliżyły cele i zadania mediacji, a także możliwości i zalety postępowania mediacyjnego dla pokrzywdzonego
i sprawcy. Na bazie praktyki sądowej omówiono możliwości wykorzystania mediacji oraz mediacji rówieśniczej. Podczas spotkania uczestnicy pogłębiali wiedzę na temat konfliktu, nauczyli się rozpoznawania najczęściej spotykanych zachowań w sytuacjach konfliktowych, poznali techniki radzenia sobie z konfliktem oraz sposoby rozwiązywania go.
Pani Anna Bielna oraz Pani Teresa Jakubowska mówiły o współpracy z gminą Górną
w obszarze mediacji. Dyrektor PCPR przybliżyła również założenia oraz dotychczas realizowane działania w ramach projektu „Myśląc o rodzinie”, którego beneficjentami są m.in. mieszkańcy naszej gminy. Niewątpliwie spotkanie to było ciekawą lekcją rozwiązywania problemów międzyludzkich.

 

Dodaj komentarz