Ogłoszenie – Fundusz Alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie – Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego informuje, że od 01 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne składają wnioski po 25 września 2016 r.

Osoby, które pobierają w tutejszym Ośrodku świadczenia z funduszu alimentacyjnego winny dostarczyć:
zaświadczenie lub decyzja o wysokości stypendiów uzyskanych w 2015 r.,
zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015 r.,
nakaz płatniczy za 2015 r. albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2015 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego),
zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2015 r.),
zaświadczenie z KRUS (dołączają osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS),
zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej (w terminie od 01 do 15 września br.),
oraz wszelkie dokumenty mające wpływ na przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

DRUKI NALEŻY POBIERAĆ W TUTEJSZYM OŚRODKU W DZIALE  ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO LUB ZE STRONY WWW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE

Dodaj komentarz