Aktualności

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

       Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, że w okresie wakacji 2018 roku zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.
     Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie: 19.07.2018 r. – 08.08.2018r. (38 miejsc).
     Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu- Zdroju w terminie : 15.07.2018r. – 04.08.2018r.
( 28 miejsc).
J
ednocześnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że termin składania wniosków w jednostkach organizacyjnych KRUS na terenie woj. świętokrzyskiego upływa w dniu 08.05.2018 roku.
W załączeniu wzór wniosku oraz informacja dotycząca zasad kierowania kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne.

180413103114_0001

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie informuje, iż zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy i Zarządzeniem nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie z dnia 16 stycznia 2018 r.  w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
dzień 30 marca 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy

oraz zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy i Zarządzeniem nr 6/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie z dnia 22 marca 2018 r.
w dniu 29 marca 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Górnie czynny będzie w godzinach od 8.30 do 15.00
180323080434_0001

Konferencja „Można inaczej – NIE dla przemocy”

Konferencja „Można inaczej – NIE dla przemocy”

           W dniu 19 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu „Można inaczej- NIE dla przemocy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja była podsumowaniem wszystkich podjętych zadań w projekcie oraz miała na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie jak również poszerzenie wiedzy odnośnie jej skutków.

          Uroczystego powitania wszystkich zgromadzonych oraz przedstawienia prelegentów dokonał Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak. Następnie wręczył księdzu Edwardowi Kupisowi- Proboszczowi w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Górnie ozdoby choinkowe, wykonane przez uczestników warsztatów „Z Rodziną ozdobić święta”.

       Pierwsza część konferencji rozpoczęła się prezentacją utworu muzycznego, skomponowanego przez pana Samuela Borka do słów wiersza pt. ”Dom” autorstwa Oliwii Salwy w wykonaniu Natalii Sulej przy akompaniamencie gitary, na której grała Klaudia Prachtor.

          W trakcie konferencji swoje wystąpienia przedstawili specjaliści działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach Pan Dariusz Zwierzchowski przedstawił aktualną hierarchię wartości. Wskazał, iż alkohol jest jednym z głównych czynników stosowania przemocy.

       Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Pani Anna Bielna przedstawiła współpracę stałą oraz akcyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górnie. Przedstawiła również formy pomocy rodzinom w ramach projektów: „Równi lecz Różni”, „Myśląc o Rodzinie” oraz „Centrum Asystentury społecznej krok w stronę samodzielności”.

         Następnie Pani Jolanta Kowalik-Pietrzyk – przedstawiciel Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach omówiła działalność Centrum Interwencji Kryzysowej, Schroniska dla Kobiet i Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Następnie Pani Grażyna Pisarczyk, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przedstawiła powody, dlaczego ludzie doznający przemocy nie szukają pomocy.

     W drugiej części konferencji głos zabrał Starszy Aspirant Wojciech Zgrzebnicki funkcjonariusz Policji z Komisariatu Policji w Daleszycach, przedstawił statystyki przemocy domowej na terenie Gminy Górno. Udzielił informacji jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz aplikacji Moja Komenda.

      W trakcie konferencji przedstawiono także nagraną sondę pn. „Wielkie sprawy małych- Przemoc oczami dziecka” oraz spot profilaktyczny pn. „Młodzi przeciw przemocy”, który zajął I miejsce w konkursie skierowanym do uczniów gimnazjum.

     W-ce Wójt Czesław Pytel podziękował wszystkim za zaangażowanie i pracę przy realizacji projektu „Można inaczej – Nie dla Przemocy”, prelegentom oraz przybyłym gościom. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiadali na pytania uczestników konferencji. Mamy nadzieję, że wspólny udział liderów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyczyni się do zaciśnięcia relacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, a tym samym wpłynie na skuteczniejsze działania pomocowe.

 DSC_1125 DSC_1078 DSC_1160 DSC_1098 DSC_1174 DSC_1103 DSC_1140 DSC_1074 DSC_1148 DSC_1167 DSC_1117 DSC_1128 DSC_1177 DSC_1112 DSC_1071 DSC_1114 DSC_1106 DSC_1091 DSC_1096

Dyżury psychologa 2018

W dniach:

– 17.01.2018 r.

– 31.01.2018 r.

– 14.02.2018 r.

– 28.02.2018 r.

– 14.03.2018 r.

– 28.03.2018 r.

– 11.04.2018 r.

– 25.04.2018 r.

– 09.05.2018 r.

– 23.05.2018 r.

– 13.06.2018 r.

– 27.06.2018 r.

w godzinach od 14.00 do 17.00

przyjmuje psycholog

mgr Aleksandra Wypych

Do góry